Prosjekter

Garasjer - ny løsning

Generalforsamlingen vedtok i 2016 at styret skulle påstarte et arbeid med å utrede garasjeløsningen i borettslaget. Her kan du finne informasjon om arbeidet så langt.


Styret jobber for å legge fram en sak til Generalforsamling 2020 hvor man velger én løsning å detaljprosjektere og innhente tilbud på.

Styret har tidligere utarbeidet en rapport som oppsummerte prosjektet pr. våren 2019.

I samarbeid med arkitekt er det laget en del illustrasjoner på mulige løsninger. Disse er ment  å illustrere konsept og er ikke ferdig utarbeidet.