Prosjekter

Garasjer - ny løsning

Generalforsamlingen vedtok i 2016 at styret skulle påstarte et arbeid med å utrede garasjeløsningen i borettslaget. Her kan du finne informasjon om arbeidet så langt.


 

Styret har utarbeidet en rapport som oppsummerer prosjektet så langt.

I samarbeid med arkitekt er det laget en del illustrasjoner på mulige løsninger. Disse er ment  å illustrere konsept og er ikke ferdig utarbeidet.