Regelverk

Som andelseier og beboer i et borettslag har man en del regler man må forholde seg til.

Viktige dokumenter om borettslagets regler er:

Under følger en oppsummering av andre regler og bestemmelser for borettslaget 

Råkjeller

Innredning av råkjeller ved å etablere kjellerstue, våtrom etc. ansees som en bruksendring og er den enkeltes ansvar og risiko. Kjelleren er originalt ikke tilrettelagt for bruk som boareal. Borettslaget tar ikke ansvar for fuktskader som følge av dårlig drenering o.a. 

Kjellervindu

Ved innredning av kjeller er andelseier ansvarlig for ev. nye kjellervindu. Innsetting av nye vindu på samme sted som eksisterende vindu skal varsles til styret og andelseier er ansvarlig for at arbeidene er fagmessig utført og har også vedlikeholdsansvar for vinduene. Innsetting av kjellervindu hvor det ikke tidligere er kjellervindu må søkes til styret.
De originale kjellervinduene er beregnet for råkjeller og beskaffenhet vil bli vurdert ut fra dette.

Maling

Maling i riktig farge for de ulike rekkene til skillevegger, rekkverk og boder kan fås av borettslaget ved å henvende seg til styret. Alle boder, skillevegger og rekkverk skal males i rekkas farge (om de males).

Parkering

I Fjøsmesterveien og Stallmesterveien får alle andeler som ikke har garasjeplass tildelt en fast parkeringsplass. I Tingveien vil man få tildelt egen plass etter søknad til styret. Her er det egne merkede gjesteparkeringsplasser. Felles for borettslaget er at det er knapphet på plasser, hvis en har fått tildelt garasje skal denne benyttes.

Det er IKKE tillatt å parkere på indre område. Vis hensyn til dine naboer og barna i borettslaget.

Trær

Det er mange trær på Tingsletta sitt område, og et friskt og pent tre bidrar til et godt utemiljø. Fra tid til annen vil noen føle behov for å få disse stusset, felt eller erstattet med noe annet. Vi vet også at bjørketrær representerer en belastning for allergikere, noe som betyr at vi ikke replanter dette etter felling men finner et annet alternativ. Hvis du har ønske om felling er rutinen at en innhenter samtykke fra berørte naboer før en anmoder styret om tiltak. Friske trær som ikke ansees å utgjøre en fare for folk eller bygninger eller utgjør en betydelig ulempe av annen art, felles i utgangspunktet ikke.

Balløkke

Mellom Tingveien og Fjøsmesterveien ligger det en liten kunstgressbane og sandvolleyballbane. Disse er beregnet på bruk av nabolagets barn og unge. Det er således ikke adgang til organisert trening, å reservere tid eller fordrive barn som leker.

Kjøring på indre område

I Tingsletta skjer all parkering på merkede plasser. Kjøring på indre område er begrenset til ren hente-/bringetjeneste. Det er mange barn i borettslaget, og vi ber om at det vises stor aktsomhet ved slik kjøring.

Båndtvang

Vi minner om at den generelle båndtvangen for hunder også gjelder på Tingslettas område. Lekeplassene er ikke for lufting av hunder.

Retningslinjer for beboere med utekatt

(Vedtatt på generalforsamling 29.05.1996)

  1. Katten skal registreres, og borettslaget skal ha melding om kattene.

  2. Alle kattene skal kastreres, eller steriliseres.

  3. Eierne av kattene pålegges i samarbeid med småbarnsforeldre å benytte egne midler i de nærmeste sandkassene o.l. for å hindre at disse brukes av kattene.