Bomiljø/nærområde

Lekeplasser

I borettslaget er det etablert en rekke lekeplasser med ulike lekeapparater, sandkasser o.l.

For å holde disse områdene i god hevd er vi avhengige av beboernes innsats på dugnadene. Familier og andre som benytter lekeplassene anmodes om å bidra til vedlikeholdet.

Hvis det oppdages at noen av apparatene er i dårlig stand, eller at annet er ugreit ber vi dere kontakte styret.