Bomiljø/nærområde

Bomiljøgruppa


Det er ønskelig å etablere en bomiljøgruppe. Intensjonen er at denne i samarbeid med styret skal bidra til et bomiljø preget av hyggelige aktiviteter og godt naboskap.

Vil du være med å bidra til et bedre bomijø? Ta utfordringen og skriv en mail til borettslaget!