Bomiljø/nærområde

Biltrafikk

I Tingsletta er det kun tillatt med nødvendig hente-/bringetjeneste på indre område.

Dette er et viktig bidrag til områdets egenart, hvor barn trygt kan leke i gatene og voksne spasere uten sjenerende biltrafikk.

Ved kjøring inne på området ber vi om at det utvises stor aktsomhet!

Parkering skjer på merkede områder. Fast parkeringsplass tildeles etter søknad til styret.