Drift

Styret i Tingsletta


Styret etter Generalforsamling 2019 er som følger: 

Navn

Verv Adresse Telefon
Henning Hårstad Styreleder Tingvegen 28B 958 70 838 
Asbjørn Wexsahl Styremedlem Tingvegen 28D 924 24 442
Alexander Hole Styremedlem Tingvegen 7C 410 02 768
Siri Bjaarstad Styremedlem Stallmestervegen 20B 959 29 069
Espen Linløkken Styremedlem Fjøsmestervegen 30B 905 82 054
Berit Vennes Varamedlem Tingvegen 11A  
Olve Hølaas Varamedlem Tingvegen 2B  
Kurt Tollaksen Varamedlem Fjøsmestervegen 10A  
Ivar Sjøvold Varamedlem Stallmestervegen 14A  

Styret kan nås på e-post: tingslettabl@gmail.com