Driftsmeldinger

 

04.02.2020
Framdriftsplan for rørfornying i Tingvegen partallsside er nå klar. Se prosjektsidene og egen nyhetssak.

Oppdatert status for lekeplassprosjektet er lagt ut på prosjektsidene.


Kundeservice Altibox: 
Tlf.  74 15 02 00 
www.altibox.no

Kontaktinfo Tingsletta BL

Telefon: 
styremedlemmer
E-post:
tingslettaBL@gmail.com

Ved forsikringsskade

skadetingsletta@tobb.no

73 83 15 00

les her for akutt skade