Nyttig info

Lading i borettslaget

Tingsletta Borettslag har inngått en avtale med OHMIA Charging (www.ohmiacharging.no) for leveranse av lading av biler på våre parkeringsplasser og garasjer. Styret har vurdert flere ulike typer ladeløsninger, men fant til slutt ut at den riktige løsningen for oss var å sette bort hele tjenesten til en leverandør. De står for infrasatruktur, montering og ladere.

På grunn av begresnet kapasitet ved områdets trafostasjoner skal all lading av biler gå igjennom denne tjenesteleverandøren. Lading av biler utenom Ohmias løsning blir ikke mulig.

Priser

Tjenesten er priset med etablering på NOK 4 990,- og en fast månedspris basert på forbruk.

Priseksempel Nissan Leaf 2015 modell. 
 - Extra small (ca. 3 000 km pr år, 100 % lading hjemme): 249,- /mnd.
 - Small (ca. 8 000 km pr år, 100 % lading hjemme): 449,- /mnd.
 - Medium (ca. 12 000 km pr år, 100 % lading hjemme): 549,- /mnd.
 - Large (ca. 20 000 km pr år, 100 % lading hjemme): 649.- /mnd.
 - Extra large (ca. 25 000 km pr år, 100 % lading hjemme): 749.- /mnd.

 

Bestilling

For å bestille kan dere følge denne linken: https://www.ohmiacharging.no/bestilling/registrer/?c=1089

 

Tingveien

Det er nå åpnet for bestilling av lading på plassene 58 - 72 og 1 - 15. Avklar hvilken plass du ønsker med styret, så bestiller du gjennom Ohmias nettsider. 

NB!: Pga. tilstand på garasjer i Tingveien og Fjsømestervegen, vil det ikke være mulig å få på plass lading i disse. Stikk i garasjer vil bli fjernet. Alle med ladbar bil bes bestille ladeløsning gjennom Ohmia Charging gjennom linken over. De med garasje vil vi følge ekstra opp for å finne best mulig løsning sammen.

Oversikt over parkeringer i Tingveien

Stall- og Fjøsmestervegen

Det er klart for lading i Stall- og Fjøsmestervegen. Dette gjelder alle plassene og garasjene som eies av Bromstadenga Borettslag. Til disse vil det være mulig å bestille lading. Kontakt styret for å avklare plass, så kan du bestille lading gjennom Ohmias nettsider. 

 

Parkering Stall- og Fjøsmestervegen

Kort om Ohmia Charging

Ohmia Charging tar investeringen av en komplett ladepark til ditt boligselskap uten kostnader for fellesskapet. Vi etablerer ladeparken med full dekning av ditt ladebehov. Skulle ditt ladebehov endres, kan månedskostnaden enkelt justeres. Inkludert i månedskostnaden er leie av ladeboksen og ladeannlegget, strømforbruk, drift, forsikring og årlig service på anlegget. Enkelt!

Det er vårt ansvar å levere en ladeteknologi som spiller på lag med alle de nyeste standardene, og det er vår oppgave å sørge for at anlegget oppdateres i takt med behovene fremtidens biler vil ha. Blir en lader ødelagt eller ikke fungerer som den skal, reparerer eller erstatter vi den. Smart!

Kun de som trenger lader betaler for tjenesten. Med vår løsning er det ikke bare de som har ladbar bil som er vinnere, men også de som ikke trenger lader nå. Alle får tilrettelagt for lading når boligselskapet inngår avtale med Ohmia Charging, og det vil resultere i en verdiøkning av boligen - uten noen kostnad. Rettferdig!

Alle spørsmål og henvendelser knyttet til ladetjenesten blir håndtert av vår egen serviceavdeling.

Tlf support: 46 42 60 00 
E-post: ohmia@ohmiacharging.no 

Les mer om ladetjenesten på www.ohmiacharging.no