Nyttig info

Lading i borettslaget

Tingsletta Borettslag har inngått en avtale med OHMIA Charging (www.ohmiacharging.no) for leveranse av lading av biler på våre parkeringsplasser og garasjer. Styret har vurdert flere ulike typer ladeløsninger, men fant til slutt ut at den riktige løsningen for oss var å sette bort hele tjenesten til en leverandør. De står for infrasatruktur, montering og ladere.

På grunn av begresnet kapasitet ved områdets trafostasjoner skal all lading av biler gå igjennom denne tjenesteleverandøren. Lading av biler utenom Ohmias løsning blir ikke mulig.

Priser

Tjenesten er priset med etablering på NOK 4 990,- og en fast månedspris basert på forbruk.

Priseksempel Nissan Leaf 2015 modell. 
 - Extra small (ca. 3 000 km pr år, 100 % lading hjemme): 249,- /mnd.
 - Small (ca. 8 000 km pr år, 100 % lading hjemme): 449,- /mnd.
 - Medium (ca. 12 000 km pr år, 100 % lading hjemme): 549,- /mnd.
 - Large (ca. 20 000 km pr år, 100 % lading hjemme): 649.- /mnd.
 - Extra large (ca. 25 000 km pr år, 100 % lading hjemme): 749.- /mnd.

 

Bestilling

For å bestille kan dere følge denne linken: https://www.ohmiacharging.no/bestilling/registrer/?c=1089

 

Første fase: Tingveien

I første omgang blir ladeplasser gjort tilgengelig på uteparkering i Tingveien. Området rundt plassene 52 - 72 er først ut. For å gjøre utbyggingen raskt og effektivt er det mulig at noen blir forespurt om å bytte sin faste parkeringsplass.

NB!: Pga. tilstand på garasjer i Tingveien og Fjsømestervegen, vil det ikke være mulig å få på plass lading i disse. Stikk i garasjer vil bli fjernet. Alle med ladbar bil bes bestille ladeløsning gjennom Ohmia Charging gjennom linken over. De med garasje vil vi følge ekstra opp for å finne best mulig løsning sammen.

Oversikt over parkeringer i Tingveien

Andre fase: Stall- og Fjøsmestervegen

Etter at Styret har mottatt godkjenning fra vår nabo vil utbygging i Stall- og Fjøsmestervegen påstartes. Det er i første omgang parkeringsplassene 112 - 106 og 85-102 som vil bygges ut. Også i Fjøsmestervegen er det pga. tilstanden til garasjene uavklart om vi kan få på plass lading. Garasjene som tilhører Bromstadenga er derimot bedre. Disse vil vi etter godkjenning  kunne tilby lading i. Alle som ønsker lading bes bestille dette gjennom Ohmia, så vil vi i styret koordinere oppsett og flytting av plasser slik at dette lar seg gjennomføre på best mulig måte.

 

Parkering Stall- og Fjøsmestervegen

Kort om Ohmia Charging

Ohmia Charging tar investeringen av en komplett ladepark til ditt boligselskap uten kostnader for fellesskapet. Vi etablerer ladeparken med full dekning av ditt ladebehov. Skulle ditt ladebehov endres, kan månedskostnaden enkelt justeres. Inkludert i månedskostnaden er leie av ladeboksen og ladeannlegget, strømforbruk, drift, forsikring og årlig service på anlegget. Enkelt!

Det er vårt ansvar å levere en ladeteknologi som spiller på lag med alle de nyeste standardene, og det er vår oppgave å sørge for at anlegget oppdateres i takt med behovene fremtidens biler vil ha. Blir en lader ødelagt eller ikke fungerer som den skal, reparerer eller erstatter vi den. Smart!

Kun de som trenger lader betaler for tjenesten. Med vår løsning er det ikke bare de som har ladbar bil som er vinnere, men også de som ikke trenger lader nå. Alle får tilrettelagt for lading når boligselskapet inngår avtale med Ohmia Charging, og det vil resultere i en verdiøkning av boligen - uten noen kostnad. Rettferdig!

Alle spørsmål og henvendelser knyttet til ladetjenesten blir håndtert av vår egen serviceavdeling.

Kontakt oss gjerne på telefon 46 42 60 00

Les mer om ladetjenesten på www.ohmiacharging.no