Bomiljø/nærområde

Uteområder

Tingsletta har betydelige uteområder som kan benyttes til felles glede. Hvis det er ønsker knyttet til forvaltningen av disse, meninger om gressklipping eller annet ber vi dere kontakte styret.