Regelverk

Tildelingsregler for garasje

Merknad 04.04.2016
*) Teksten under er endret for disse reglene. Se ny avtale fra 2007 her.

Ved spørsmål kontakt styret.


 

TIL ANDELSEIERNE I

 

TINGSLETTA BORETTSLAG
 
TILDELINGSREGLER FOR GARASJER I TINGSLETTA BL
 
Borettslaget har 126 frittstående garasjer i områdene:
A =      1 -  11
         56 -  59        v/Tingvn. 1 - 3
B =    12 -  55       v/Tingvn. 9 - 15
C =    60 - 102        v/Tingvn. 6 - 16
D =   103 - 126       v/Fjøsmestervn. 2 - 10
 
I tillegg disponerer borettslaget for tiden 38 garasjer i Bromstadenga Borettslag.
Kart over garasjene og p-plasser i BBL  (garasjer markert med bokstaver)
Disse garasjene kan søkes av beboere i Tingsletta Borettslag som bor i
Fjøsmestervn. 18-30 og Stallmestervn. 8-22.

 

TILDELING AV GARASJE
Alle søknader på garasjer skal sendes til styret på tingslettabl@gmail.com
 
For å forenkle saksbehandlingen ønsker vi at beboerne angir i søknaden hvilke områder de ønsker garasje. Styret går da ut fra at søkeren ikke ønsker garasje i de øvrige områder.
Tildeling skjer etter dato for mottatt søknad.
Når en garasje blir ledig og nøkler innleveres, tildeles den til den beboer med tidligste dato for søknad for det aktuelle området.
Hvis vedkommende ikke ønsker den tildelte, men en annen garasje, må ny søknad sendes inn.
 
BYTTE AV GARASJE
Beboere som ønsker å bytte garasje, må sende inn søknad på samme måte som ved tildeling av garasje. Søknaden må da også inneholde hvilken garasje en vil bytte bort. Bytte av garasje går foran ordinær tildelingsliste, og dato for tildeling av nåværende garasje avgjør rekkefølge for tildeling innenfor byttelista.
Den "gamle" garasjen tildeles annen søker når nøklene blir innlevert.
Vi gjør oppmerksom på oppsigelsestiden som gjelder i henhold til kontrakten.
 
Garasjene tilhørende Tingsletta Borettslag har et innskudd på kr 6 000,-.
Leie er for tiden kr 100,- pr mnd. Garasjene kan også leies ut på korttidsleie.
Det skal da ikke kreves innskudd, men månedlig leie blir kr 130,-. 
 
TINGSLETTA BORETTSLAG
Styret