Prosjekter

Bakgrunn for rørfornyingenMer om bakgrunn


Levetid
De felles avløpsrørene i borettslaget er fra byggeår, og dermed ca. 45 år gamle. Ut fra en levetidsbetraktning er det derfor tiden inne for vedlikeholdstiltak.

Tilbakeslag kloakk og forskringskostnad
De siste årene har det vært flere tilfeller av tilbakeslag fra avløpsrør og inn i kjellere. I tillegg til ubehaget for hver enkelt leilighet, medfører dette forsikringssaker som igjen fører til økt forsikringskostnad for borettslaget.

Rørinspeksjon
Med bakgrunn i gjentagende tette avløpsrør ble det på én rekke gjennomført en kamerainspeksjon av felles avløpsrør for rekka. Disse viste stor slitasje, rustdannelser og avleiringer i rørene, som igjen bidrar til at avløpet går tett (se bilder fra inspeksjon under). Fase 1 av rørfornyingen har bekreftet at dette er en tilstand som gjelder hele borettslaget, og at det flere plasser har vært hull og sprekker i avløpsrørene.

Oppdeling av arbeidene
I fase 1 av rørfornying gjorde man også kartlegging av de andre avløpsrørene og denne viste behov for å ta også avgreininger fra hovedrøret. Dette ble ikke inkludert i fase 1 da dette ville medført 2 uker fullstendig stenging av avløp for alle rekker. Det blir derfor startet en fase 2 for å ta med forgreininger (under kjellergulv), og hver enkelt leilighet blir dermed mindre berørt total sett.