Prosjekter

Rørfornying fase 2

Rørfornyingsprosjektet fase 2 omfatter alle rekkene i borettslaget og er forventet å pågå i perioden august 2019 til juni 2021.


Om arbeidene i fase 2

Oppdatering Januar 2021

Etter nye nasjonale føringer og anbefaling fra smittevernkontoret i Trondheim har Styret besluttet å stanse framdriften for rørfornyingsprosjektet. Det betyr at arbeidet igjen blir utsatt, og ny framdriftsplan vil komme når situasjon er mer avklart enn i dag.
Vi er i dialog med entreprenør for å finne en forsvarlig måte å gjennomføre rørfornyingen på videre om nasjonale og lokale tiltak igjen skulle tilsi at dette er mulig.

Vi vil komme tilbake med informasjon ang. nøkler.

Oppdatering desember 2020

Det foreligger ny framdriftsplan for rørfornyingen. Den kan dere finne her. Årsaken til forskyvning har vært sykemeldinger hos leverandør. De er tilbake i drift igjen nå. Denne informasjon skal ha blitt utlevert på mandag til alle som er i rekkene som er berørt. 

På onsdag 9.12 ble det hentet ut nøkler for alle leilighetene i rekkene som er berørt. Det viste seg i første runde at det var i flere tilfeller nødvendig å komme seg inn i leilighetene ved siden av berørt enhet. Dette fordi rørsystemet ofte er delt mm. Endeenhetene har også stakeluke som må brukes for å komme til i enkelte tilfeller. 

Her kan dere også finne Rutine i forbindelse med Covid-19

Oppdatering november 2020

Da har vi endelig fått avklart oppstart av rørfornyingsprosjektet igjen. I første omgang (før jul) er det ønskelig å ta unna gjenstående arbeid i Fjøsmestervegen og Tingvegen. Her jobbes det pr nå med å kvalitetssikre framdriftsplanen, den foreløpige planen som foreligger kan leses her. De enhetene som blir berørt skal få informasjon levert på døren, slik som i tidligere faser, 1 uke før arbeidet starter opp. 

Se foreløpig framdriftsplan her (Rød farge betyr stengt avløp. Grønn farge betyr åpent avløp, men annet arbeid inne i enheten.)

Beboere vil i denne perioden bli berørt ved at avløp vil være stengt i løpet av arbeidsdagen. Det vil bli satt ut toalett med instruks om smittevern. Sprit før du går inn og etter at du er ferdig. 

Ang COVID: Leverandør tar smittevern på største alvor. De har nå opparbeidet seg god erfaring med å drive rørfornying under gjeldende smittevernsregime, både i Trondheim men også i Oslo.   TTs-smittevernsrutine vil bli utdelt nøkkelinnhenting. Kontakt styret dersom du er usikker på noe rundt dette. Er du i risikosonen så gir du beskjed om dette, så finner vi en god løsning tilpasset deg. 

Mer informasjon om framdriftsplan etter jul kommer i løpet av desember. 

Hvorfor oppstart nå:
Forfatningen på en del av rørene er såpass dårlig at vi allerede har fått forsikringssaker på tette rør og tilbakeslag. Det er viktig å få dette utbedret. Det er en stor ulempe å være uten toalett, dusj, etc. i en kort periode, uansett smitteforhold, men spesielt nå. Erfaring fra andre prosjekter i denne perioden viser imidlertid at det er fult mulig å gjennomføre med de rette forhåndsregler. Vi ønsker å komme i gang raskest mulig, slik at vi blir ferdige raskes mulig. Da minker vi også sannsynligheten for nye forsikringssaker pga. dårlige rør og de ulemper det medfører. 

Skulle det komme endringer, f.eks. at skoler og barnehager igjen blir stengt, vil vi selvfølgelig gjøre nye vurderinger i forhold til smittevern. 

 

Oppdatering mars 2020

NB! Pga. corona-viruset er arbeidet pauset inntil videre. Ny informasjon med ny framdrift kommer når situasjonen er mer avklart.

I fase 2 fornyes forgreininger fra hovedledning og inn til hver leilighet. Det dreier seg hovedsaklig om det som befinner seg under kjellergulv, men det vil være noe tillegg, avhengig av hustype og behov.

Arbeidene i fase 2 vil i utgangspunktet ikke medføre like omfattende stenging av avløp. Det vil hovedsaklig være stenging av avløp på dagtid, 0800-1800. 

Framdriften i fase 2 vil være mer flytende, da den må fortløpende tilpasses framdrift i de enkelte leilighetene. Det skal varsles i god tid i hvilket tidsrom det blir, men det kan være usikkert nøyaktig hvilke dager det blir arbeid i hver enkelt leilighet. Det vil bli lagt ut en overordnet framdriftsplan for de nærmeste delfasene når denne er avklart med TT-teknikk AS. Vi understreker at framdriftsplanen vil bli revidert underveis, og at man før hver delfase gjør en ny revisjon av framdriftsplanen. Endringer vil bli annonsert på hjemmesidene og oppdatert framdriftsplan vil hele tiden ligge her på disse sidene. TT-teknikk AS varsler også de berørte leilighetene i hver delfase på forhånd og undervis.

Planlegger du egne tiltak på som påvirker sluk/avløpsrør ber vi deg ta kontakt med styret eller Einar Bruland i TOBB.


Fastpriser på rørleggerarbeid
Det er viktig at alle vannstoppekraner i hver enkelt leilighet fungerer i forbindelse med arbeidene. Denne er andelseiers ansvar. Styret har innhentet tilbud på fastpris på skifte av egen vannstoppekran fra Ole Sivertsen AS:

  • Skifte av stoppekran til ny kuleventil kr. 3437,- inkl. mva.

I tillegg har vi fastpris på utskfiting av vertikal avløpsstamme, som også er andelseiers vedlikeholdsansvar, og som andelseiere med behov kan benytte seg av:

  • Komplett utskifting av avløpsstamme i kjelleretasje 75mm kr. 5200,- inkl. mva.
  • Komplett utskifting av avløpsstamme i kjelleretasje 110mm kr. 5500,- inkl. mva.

Prisene forutsetter tilgang og at området er ryddet. Bygningsmessige arbeider er ikke inkludert. Meld fra til Ole Sivertsen direkte, Einar Bruland i TOBB eller styret om du ønsker å benytte deg av tilbud.

Kontaktinfo styret

 


Status

Restarbeid i enkelte enheter nå før jul 2020. Anlegget vil måtte stenge i arbeidstiden.

Resterende rekker vil bli rørfornyet etter jul (Januar 2020). Egen framdriftsplan med informasjon vil bli sendt ut i god tid før oppstart.

Kontaktinfo
Prosjektleder
Einar Bruland, TOBB:

eb@tobb.no
92805763