Prosjekter

Rørfornying - Hva og Hvordan

 

Hva skal gjøres?

TT-Teknikk AS skal fornye bunnledningene under alle rekkene i borettslaget. Bunnledningene er de felles avløpsrørene som går under alle rekkene og som samler avløpsvann/kloakk fra hver enkelt leilighet. I tillegg vil en forhåndskartlegging av hver enkelt leilighet avgjøre om man fornyer innstøpte rørforgreininger i hver leilighet (til sluk i kjeller og/eller til vertikal rørstamme). Det er behov for tilgang til hver enkelt leilighet og det vil foregå arbeid fra hver enkelt leilighet.

I tillegg vil utvendige avløpsrør eid av borettslaget fornyes fram til kommunal kum eller rør.

Merk at de vertikale avløpsrørene opp i hver leilighet ikke blir berørt, og at disse er hver enkelt andelseiers vedlikeholdsansvar.

Oppdatert: I forbindelse med arbeidet i de første rekkene ble det avdekket store avleiringer av fett og smuss i avløpsrør fra kjøkken og i forbindelse med sluk i kjeller. Det er derfor bestemt at det gjennomføres en høytrykksrens av disse rørene som en del av vedlikeholdet og for å bedre kunne avdekke tilstanden på rørene.

Hensyn ved egne tiltak vaskerom/bad/sluk i kjeller

Om du planlegger eller er i gang med egne arbeider som påvirker sluk/avløpsrør i kjeller er det viktig å ta noen hensyn:

  • Bytt sluk og helst avløpsrør fram til nærmeste forgreining eller felles avløpsrør (bunnledning).
  • Dimensjonen på rørene må være minst 50mm og sluket må har full åpning under vannlås. Dette gjør at TT-teknikk har adkomst med sitt utstyr for inspeksjon og arbeid, samt at det sikrer framtidig adkomst til rør.
  • Bevar en adkomst til avløpsrør via stakeluke på vertikalt avløpsrør eller via toalett som kan kobles fra avløpsrør.

Om du planlegger tiltak i tiden etter rørfornyingen er det viktig at dette informeres om ved inspeksjon/befaring uka før rørfornying. Da kan man ta hensyn til dette ved vurdering av tiltak i denne leiligheten.


Hvordan gjøres fornyingen?

TT-teknikk trenger tilgang til bunnledningen i hver rekke og dette må fortrinnsvis skje via stakeluke eller annen adkomst i leiligheten lengst borte fra samleledning. Via denne vil man blåse inn en glassfiberstrømpe inni det eksisterende avløpsrøret som på forhånd har blitt klargjort ved å frese bort rustknoller og lignende og deretter rengjort.

Denne glassfiberstrømpen blir deretter påsmurt/mettet med en epoxyblanding som herder og danner en ny overflate i røret. Et nytt rør inne i det gamle om du vil. Tilsvarende vil gjøres på aktuelle forgreininger.

Under herdeprosessen er det kritisk at rørene ikke blir brukt, da dette vil kunne føre kollaps, og man må bytte ut hele røret ved pigging av kjellergulv og graving.

På TT-Teknikk AS sine sider finnes en infoside med video som forklarer prosessen litt nærmere.