Prosjekter

Bakgrunn for rørfornyingen

Styret har i lengre tid jobbet med å innhente tilbud på fornying av felles avløpsrør under alle husrekkene (bunnledninger) og utvendige avløpsrør i Tingsletta borettslag. På årets Generalforsamling presenterte styret bakgrunnen for behovet og det ble vedtatt at rørfornying skal gjennomføres, basert på et tilbud fra TT-teknikk AS.

Mer om bakgrunn


Levetid
De felles avløpsrørene i borettslaget er fra byggeår, og dermed ca. 45 år gamle. Ut fra en levetidsbetraktning er det derfor tiden inne for vedlikeholdstiltak.

Tilbakeslag kloakk og forskringskostnad
De siste årene har det vært flere tilfeller av tilbakeslag fra avløpsrør og inn i kjellere. I tillegg til ubehaget for hver enkelt leilighet, medfører dette forsikringssaker som igjen fører til økt forsikringskostnad for borettslaget.

Rørinspeksjon
Med bakgrunn i gjentakende tette avløpsrør ble det på én rekke gjennomført en kamerainspeksjon av felles avløpsrør for rekka. Disse viste stor slitasje, rustdannelser og avleiringer i rørene, som igjen bidrar til at avløpet går tett (se bilder fra inspeksjon under). Det er grunn til å tro at dette er representativt for den generelle tilstanden på rørene i borettslaget.

 

Gunstig tilbud og anbefaling fra TOBB
I samarbeid med TOBB innhentet styret tilbud på fornying av felles avløpsrør. TOBB anbefalte på nevnte grunnlag og gunstig tilbud fra TT-teknikk AS å gjennomføre tiltaket.


Generalforsamlingen vedtok i april 2018 at rørfornyingen skulle gjennomføres.