Prosjekter

Rørfornying fase 1

Rørfornyingsprosjektet omfatter alle rekkene i borettslaget og er forventet å pågå i perioden september 2018 til juni 2019.


Siste oppdateringer:

NB! Dette er informasjon om fase 1: Se her for informasjon om pågående fase: 

Som et tilleggsarbeid gjøres et høyst nødvendig bytte av hovedstoppekran og trykkventil for rekkene der de ikke er byttet ut tidligere. Dette gjelder bare felles stoppekran for HELE rekka, som befinner seg i en av endeleilighetene i rekka. Stoppekran for hver enkelt leilighet er andelseiers ansvar. Om denne er original anbefaler vi å bytte denne så snart som mulig.

Bytte av invendige avløpsrør, andeleiers ansvar

Det er underveis i prosjektet avdekket at også mange av de innvendige originale rørene i hver enkelt andel er i dårlig forfatning. Spesielt gjelder dette horisontale rør. Vi understreker at innvendige avløpsrør er andelseiers vedlikeholdsansvar og anbefaler alle andelseiere til å bytte ut innvendig avløpsrør i sin leilighet der det fortsatt er originale rør (i støpejern).

Strøm i byggeperioden
Vi har behov for strøm til utvendige toalett i byggeperioden og vi har ikke alltid tilgang til fellesstrøm. Vi ber derfor om velvilje fra beboere til å kunne bruke tilgjengelige utvendige stikkontakter til dette. Det er snakk om beskjedne mengder strøm. Leverandør beregner ca. 6KWh i døgnet og toalettet vil være tilkoblet i ca. 5 døgn. Altså utgjør det maks. 30-40 kr. for de dagene, avhengig av strømpris. Vi håper på velvilje, og kan om ønskelig gi kompensasjon til de som stiller opp.

Om arbeidene

Arbeidet med selve rørfornyingen startet opp i uke 37 2018 og vil gå fram til sommeren 2019. Arbeidet vil bli gjort rekke for rekke og det er satt opp en framdriftsplan (revidert) for arbeidet. Sjekk denne for å se når arbeidet på din rekke er planlagt. Vi understreker at det kan oppstå forhold som gjør at framdriftsplanen vil bli endret underveis. Endringer vil bli annonsert på hjemmesidene og oppdatert framdriftsplan vil hele tiden ligge her på disse sidene.

Arbeidet vil vare 2 uker pr. rekke hvor den første uka settes av til inspeksjon, kartlegging og sikring av tilgang til hver enkelt leilighet. Den påfølgende uka gjennomføres selve rørfornyingen.

Til den første uka er det viktig at det til mandags morgen er ryddet unna slik at TT-teknikk har tilgang til stakeluker, sluk og ev. avløpsrør som er synlige i kjeller.

Planlegger du egne tiltak på som påvirker sluk/avløpsrør er det viktig at du leser her. Der ligger også mer info om hva som skal gjøres i forbindelse med rørfornyingen og hvordan.

Det er viktig å merke seg at arbeidet påvirker bare 1 eller 2 rekker om gangen, og at alle leiligheter på rekkene påvirkes. Leilighetene på endene vil bli mest berørt. Andelseiere i rekkene vil motta mer informasjon direkte fra entreprenør i forkant av oppstart for deres rekke.

 

Kontaktinfo styret

Framdrift
27.06.2019:
Utvendig rørfornying pågår i tiden fram til sommerferien.