Nyttig info

Oversikt over garasje- og parkeringsplasser

Under følger en oversikt over parkeringsplasser og garasjeplasser i borettsalget vårt. Denne listen skal holdes oppdatert så langt det lar seg gjøre.

Oversikt over Fjøs- og Stallmestervegen kommer

(Det tas forbehold om feil/skrivefeil i tabellene)

Tingvegen

Bilde viser en oversikt over hvor parkeringsplassene og garasjeplassene i Tingvegen ligger. I tabellene under bildet kan du finne hvilke enheter som har tildelt hvilken garasje eller parkeringsplass. De garasjeplassene som ikke er tildelt er enten under tildeling eller så er det feil/mangel som gjør at de ikke kan brukes akkurat nå.

Parkering- og garasjeplasser i Tingvegen

 

 

Reserverte parkeringsplasser

01: t03d 18: 35: t33a 52: t22a 69: t20a
02: t07a 19: 36: t27d 53: t06c 70:t17b
03: 20: 37: t33d 54: t04b 71:
04: 21: t19a 38: t25b 55: t18d 72:t11a
05: 22: 39: 56: 73:
06: t03b 23: 40: 57: t06d 74:
07: 24: t17d 41: t30d 58: 75:
08: t07b 25: 42: t28d 59:t01b 76:
09: 26: 43: t28c 60:t21d 77:
10: 27: 44: t24c 61: 78:
11: 28: t09d 45: t16b 62: 79:
12: 29: t09b 46: t14a 63: 80:
13: 30: t19b 47: t18a 64:t02b 81:
14: 31: t09c 48: t33b 65:t04a  
15: 32: t31d 49: t26a 66:t06b  
16: 33: t15a 50: 67:  
17: 34: t31c 51: t24b 68:  

Garasjeplasser

01: t21a 22: t15b 43: t15d 64: t01c 85: t26b
02: t01d 23: t25d 44: t15c 65: t08d 86: t12b
03: t03c 24: t19c 45: 66: f28a 87: t32d
04: t03a 25: t33c 46: t13a 67: f16a 88: t26c
05: t17a 26: t25a 47: t05b 68: t01b 89: t28a
06: t21b 27: 48: t11d 69: 90: t30b
07: t02a 28: 49: t24c 70: t10d 91: t22b
08: t01c 29: t11b 50: t27c 71: t12c 92: t20d
09: t02d 30: t29a 51: t07c 72: 93: t12d
10: t02c 31: t24d 52: t07d 73: t32c 94: t04c
11: t01a 32: t25b 53: t31a 74: t14d 95: t20c
12: t05c 33: t27a 54: t23d 75: t08b 96: t17c
13: t13b 34: t30a 55: t05a 76: t22c 97: t28d
14: t11a 35: t29c 56: t05d 77: t32a 98: t08c
15: t09a 36: t27b 57: 78: t06a 99: t18c
16: t22d 37: 58: t25c 79: 14b 100: t10a
17: t19d 38: t11c 59: 80: t16d 101: t20b
18: t17b 39: t20d 60: 81: t23a 102: t08a
19: t21c 40: t31b 61: t13d 82: t28b  
20: t30c 41: t23b 62: t18b 83: t16c  
21: t23c 42: t32b 63: t04d 84: t12a