Nyttig info

Tildeling av garasjeplass og parkeringsplass

Borettslaget eier 126 frittstående garasjer i rekke og 38 parkeringsplasser. I tillegg kommer 38 garasjeplasser og 42 P-plasser som vi disponerer hos Bromstadenga borettslag. Dette gjør at vi kan garantere alle andeler én parkeringsplass.

Parkeringsplass

Ønske om å reservere fast p-plass på uteparkering kan sendes til styret. Hver andel kan kun ha én fast P-plass og det gjelder kun for de som ikke har garasjeplass. Ved tildeling av garasjeplass mister man en eventuell fast P-plass ute.

TIngsletta disponerer også 42 parkeringsplasser på Bromstadenga BL sitt område i Stallmestervegen og Fjøsmestervegen. Sammen med egne parkeringsplasser i Fjøsmestervegen fordeles disse som faste parkeringsplasser til våre andelseiere i Stallmestervegen og Fjøsmestervegen som ikke har garasjeplass.

Garasjeplass

Søknad om garasjeplass sendes til styret. Tildelingen skjer etter mottatt-dato for søknaden.
Bytte av garasje kan gjøres etter søknad og prioriteres foran ordinær tildeling av garasje. Dato for tildeling av nåværende garasje avgjør rekkefølge på byttelista.

Områder

Det finnes 4 områder i Tingsletta å søke på:

Område A =  v/Tingvn. 1 - 3, (garasjenr. 1 -  11 og 56 -  59)

Område B =  v/Tingvn. 9 - 15   (garasjenr. 12 -  55)

Område C =  v/Tingvn. 6 - 16   (garasjenr. 60 - 102)

Område D =  v/Fjøsmestervn. 2 - 10 (garasjenr. 103 - 126)


I tillegg kan beboere i Stallmestervegen 8 til 22 og beboere i Fjøsmestervegen 2 til 30 søke på 38 garasjeplasser vi disponerer i garasjene til Bromstadenga Borettslag. Tildeling er Bromstadenga BL sitt ansvar og egne søkerlister og leiepriser gjelder her.

Område E = Bromstadenga Fjøsmestervegen

Område F = Bromstadenga Stallmestervegen

 

Priser

Garasjeplass koster kr. 100,- pr. mnd. for garasjer eid av Tingsletta borettslag. Det betales i tillegg et innskudd på kr. 3000,- ved tildeling.

Garasjeplass hos Bromstadenga koster kr. 329,- pr. mnd.

Søknad

Alle søknader om garasjeplass eller p-plass sendes nå til styret på e-post tingslettabl@gmail.com. Husk å angi hvilke områder du søker på.