Drift

Vaktmestertjenester

Tingsletta har ikke egen vaktmestertjeneste, men kjøper vaktmestertjenester fra eksterne firma.

Fra og med august 2018 er det Anlegg og utemiljø AS som står for klipping av gress og kantklipp.

Fra og med desember 2018 er det Heimdal Vaktmesterservice AS som står for brøyting og strøing.

 

Disse to firmaene brukes også til ulike driftsoppdrag i tillegg til de faste tjenestene.