Prosjekter

Rørfornying fase 2

Rørfornyingsprosjektet fase 2 omfatter alle rekkene i borettslaget og er forventet å pågå i perioden august 2019 til juni 2020.


Om arbeidene i fase 2

NB! Pga. corona-viruset er arbeidet pauset inntil videre. Ny informasjon med ny framdrift kommer når situasjonen er mer avklart.

I fase 2 fornyes forgreininger fra hovedledning og inn til hver leilighet. Det dreier seg hovedsaklig om det som befinner seg under kjellergulv, men det vil være noe tillegg, avhengig av hustype og behov.

Arbeidene i fase 2 vil i utgangspunktet ikke medføre like omfattende stenging av avløp. Det vil hovedsaklig være stenging av avløp på dagtid, 0800-1800. 

Framdriften i fase 2 vil være mer flytende, da den må fortløpende tilpasses framdrift i de enkelte leilighetene. Det skal varsles i god tid i hvilket tidsrom det blir, men det kan være usikkert nøyaktig hvilke dager det blir arbeid i hver enkelt leilighet. Det vil bli lagt ut en overordnet framdriftsplan for de nærmeste delfasene når denne er avklart med TT-teknikk AS. Vi understreker at framdriftsplanen vil bli revidert underveis, og at man før hver delfase gjør en ny revisjon av framdriftsplanen. Endringer vil bli annonsert på hjemmesidene og oppdatert framdriftsplan vil hele tiden ligge her på disse sidene. TT-teknikk AS varsler også de berørte leilighetene i hver delfase på forhånd og undervis.

Planlegger du egne tiltak på som påvirker sluk/avløpsrør ber vi deg ta kontakt med styret eller Einar Bruland i TOBB.


Fastpriser på rørleggerarbeid
Det er viktig at alle vannstoppekraner i hver enkelt leilighet fungerer i forbindelse med arbeidene. Denne er andelseiers ansvar. Styret har innhentet tilbud på fastpris på skifte av egen vannstoppekran fra Ole Sivertsen AS:

  • Skifte av stoppekran til ny kuleventil kr. 3437,- inkl. mva.

I tillegg har vi fastpris på utskfiting av vertikal avløpsstamme, som også er andelseiers vedlikeholdsansvar, og som andelseiere med behov kan benytte seg av:

  • Komplett utskifting av avløpsstamme i kjelleretasje 75mm kr. 5200,- inkl. mva.
  • Komplett utskifting av avløpsstamme i kjelleretasje 110mm kr. 5500,- inkl. mva.

Prisene forutsetter tilgang og at området er ryddet. Bygningsmessige arbeider er ikke inkludert. Meld fra til Ole Sivertsen direkte, Einar Bruland i TOBB eller styret om du ønsker å benytte deg av tilbud.

Kontaktinfo styret

 


Status

Del 1: Fjøsmestervegen 2-16
Ferdigstilt med noen unntak.

Del 2: Fjøsmestervegen 18-30
Avgreininger i kjellergulv er stort sett ferdig i alle rekker. Utbedring av rør i etasjeskiller utsettes inntil nødvendige avklaringer rundt gjennomføring er avklart. Sannsynlig oppstart etter del 5.

Del 3: Tingvegen oddetall, uke 2-10
detaljert plan

Del 4: Tingvegen partall, uke 10-19
detaljert plan

Del 5: Stallmestervegen 8-22, uke 20-32

 

Kontaktinfo
Prosjektleder
Einar Bruland, TOBB:

eb@tobb.no
92805763