Prosjekter

Rørfornying fase 2

Rørfornyingsprosjektet fase 2 omfatter alle rekkene i borettslaget og er forventet å pågå i perioden august 2019 til juni 2020.


Om arbeidene i fase 2

Oppdatering november 2020

Da har vi endelig fått avklart oppstart av rørfornyingsprosjektet igjen. I første omgang (før jul) er det ønskelig å ta unna gjenstående arbeid i Fjøsmestervegen og Tingvegen. Her jobbes det pr nå med å kvalitetssikre framdriftsplanen, den foreløpige planen som foreligger kan leses her. De enhetene som blir berørt skal få informasjon levert på døren, slik som i tidligere faser, 1 uke før arbeidet starter opp. 

Se foreløpig framdriftsplan her

Beboere vil i denne denne perioden bli berørt ved at avløp vil være stengt i løpet av arbeidsdagen. Det vil bli satt ut toalett med instruks om smittevern. Sprit før du går inn og etter at du er ferdig. 

Ang COVID: Leverandør tar smittevern på største alvor. De har nå opparbeidet seg god erfaring med å drive rørfornying under gjeldende smittevernsregime, både i Trondheim men også i Oslo.   TTs-smittevernsrutine vil bli utdelt nøkkelinnhenting. Kontakt styret dersom du er usikker på noe rundt dette. Er du i risikosonen så gir du beskjed om dette, så finner vi en god løsning tilpasset deg. 

Mer informasjon om framdriftsplan etter jul kommer i løpet av desember. 

Hvorfor oppstart nå:
Forfatningen på en del av rørene er såpass dårlig at vi allerede har fått forsikringssaker på tette rør og tilbakeslag. Det er viktig å få dette utbedret. Det er en stor ulempe å være uten toalett, dusj, etc. i en kort periode, uansett smitteforhold, men spesielt nå. Erfaring fra andre prosjekter i denne perioden viser imidlertid at det er fult mulig å gjennomføre med de rette forhåndsregler. Vi ønsker å komme i gang raskest mulig, slik at vi blir ferdige raskes mulig. Da minker vi også sannsynligheten for nye forsikringssaker pga. dårlige rør og de ulemper det medfører. 

Skulle det komme endringer, f.eks. at skoler og barnehager igjen blir stengt, vil vi selvfølgelig gjøre nye vurderinger i forhold til smittevern. 

 

 

NB! Pga. corona-viruset er arbeidet pauset inntil videre. Ny informasjon med ny framdrift kommer når situasjonen er mer avklart.

I fase 2 fornyes forgreininger fra hovedledning og inn til hver leilighet. Det dreier seg hovedsaklig om det som befinner seg under kjellergulv, men det vil være noe tillegg, avhengig av hustype og behov.

Arbeidene i fase 2 vil i utgangspunktet ikke medføre like omfattende stenging av avløp. Det vil hovedsaklig være stenging av avløp på dagtid, 0800-1800. 

Framdriften i fase 2 vil være mer flytende, da den må fortløpende tilpasses framdrift i de enkelte leilighetene. Det skal varsles i god tid i hvilket tidsrom det blir, men det kan være usikkert nøyaktig hvilke dager det blir arbeid i hver enkelt leilighet. Det vil bli lagt ut en overordnet framdriftsplan for de nærmeste delfasene når denne er avklart med TT-teknikk AS. Vi understreker at framdriftsplanen vil bli revidert underveis, og at man før hver delfase gjør en ny revisjon av framdriftsplanen. Endringer vil bli annonsert på hjemmesidene og oppdatert framdriftsplan vil hele tiden ligge her på disse sidene. TT-teknikk AS varsler også de berørte leilighetene i hver delfase på forhånd og undervis.

Planlegger du egne tiltak på som påvirker sluk/avløpsrør ber vi deg ta kontakt med styret eller Einar Bruland i TOBB.


Fastpriser på rørleggerarbeid
Det er viktig at alle vannstoppekraner i hver enkelt leilighet fungerer i forbindelse med arbeidene. Denne er andelseiers ansvar. Styret har innhentet tilbud på fastpris på skifte av egen vannstoppekran fra Ole Sivertsen AS:

  • Skifte av stoppekran til ny kuleventil kr. 3437,- inkl. mva.

I tillegg har vi fastpris på utskfiting av vertikal avløpsstamme, som også er andelseiers vedlikeholdsansvar, og som andelseiere med behov kan benytte seg av:

  • Komplett utskifting av avløpsstamme i kjelleretasje 75mm kr. 5200,- inkl. mva.
  • Komplett utskifting av avløpsstamme i kjelleretasje 110mm kr. 5500,- inkl. mva.

Prisene forutsetter tilgang og at området er ryddet. Bygningsmessige arbeider er ikke inkludert. Meld fra til Ole Sivertsen direkte, Einar Bruland i TOBB eller styret om du ønsker å benytte deg av tilbud.

Kontaktinfo styret

 


Status

Del 1: Fjøsmestervegen 2-16
Ferdigstilt med noen unntak.

Del 2: Fjøsmestervegen 18-30
Avgreininger i kjellergulv er stort sett ferdig i alle rekker. Utbedring av rør i etasjeskiller utsettes inntil nødvendige avklaringer rundt gjennomføring er avklart. Sannsynlig oppstart etter del 5.

Del 3: Tingvegen oddetall, uke 2-10
detaljert plan

Del 4: Tingvegen partall, uke 10-19
detaljert plan

Del 5: Stallmestervegen 8-22, uke 20-32

 

Kontaktinfo
Prosjektleder
Einar Bruland, TOBB:

eb@tobb.no
92805763