Prosjekter

Lekeplasser rehabilitering

Generalforsamlingen 2018 vedtok at alle lekeplasser skal rehabiliteres. Dette skal skje i løpet av de nærmeste 2-3 årene og skal ikke medføre økte fellesutgifter for andelseierne.


Oppdatering status (april 2020):

Prosjektet mottok like før jul en siste revidering av tegningsgrunnlaget fra landskapsarkitekt, etter innspill fra beboere og arbeidsgruppa.
TOBB er engasjert for å lage et komplett konkurransegrunnlag og å innhente priser fra flere entreprenører. Dette arbeidet er litt forsinket pga. corona-situasjonen, men vi håper å ha gjennomført konkurranse i begynnelsen av mai. Det vil deretter bli en dialog og tilpassing i samarbeid med en eller flere tilbydere før man går i gang med minst én av lekeplassene, forhåpentligvis før sommeren, men det kan bli oppstart etter sommeren.

 

Lekeplassene og tankene rundt utforming

Arbeidsgruppen har lagt vekt på å styrke områdene som sosiale samlingsplasser, samtidig som man gjør en generell opprusting av alle lekeapparater og plassene generelt.

Tegningene slik de framstår før siste revidering finner du under her. Vi understreker at det ennå vil bli noen mindre endringer før vi går ut å innhente tilbud på jobben med rehabilitering av lekeplassene. 

Solborgen (Tingvegen oddetall) - En variert plass for alle aldersgrupper, med kriker og kroker og gjemmemuligheter. Samlingsplass med grill.

Brunborgen (Tingvegen partall) - En stor og luftig plass, oppdelt i mindre rom. Samlingsplass med grill og utfordring for de største barna også.

Fjøsmestervegen - en lekeplass for de minste barna 0-6. En naturlig samlingsplass på tunet. Med grill og sitteplass. Mindre asfalt, mer trivsel.

Stallmestervegen (ved gressbane) - en enkel og naturlig lekeplass. Et sted å ta lunsjen/grillpølsene. Kontakt med gressbane.