Prosjekter

Lekeplasser rehabilitering

Generalforsamlingen 2018 vedtok at alle lekeplasser skal rehabiliteres. Dette skal skje i løpet av de nærmeste 2-3 årene og skal ikke medføre økte fellesutgifter for andelseierne.


Oppdatering status (september 2020):

Mandag 21.09 starter arbeidet med fornying av første lekeplass. Etter vurdering av tilstand er det bestemt at første plass som blir ny er Fjøsmestervegen. Inforskriv kan leses her

Fjøsmestervegen

Det er gjort noen endringer fra opprinnelige planer for å redusere investerings- og driftskostnadene, samtidig som opprinnelig intensjon har blitt ivaretatt.  Styret har gjort følgende endringer: Lekeapparatene er fra en annen leverandør (reduksjon på ca. 1,2 MNOK), grill og pergola er tatt bort fra samtlige plasser (reduksjon på ca. 600 000 NOK) og fallsand og bark er byttet ut med gummiunderlag med "naturlige" farger. (økning på ca. 700 000 NOK). Hovedargumentet med å bytte ut fallunderlag er at grus og bark må byttes ut hvert 3-5 år, mens gummiunderlagene varer i opp mot 15 år. 

Her er 3d bilder av de andre plassene: Fjøsmestervegen 01, Fjøsmestervegen 02, Stallmestervegen 01, Stallmestervegen 02, Brunborgen 01, Brunborgen 02, Solborgen 01, og Solborgen 02

 

Oppdatering status (august 2020):

I løpet av våren og sommeren har TOBB bistått i å gjennomføre en anbudskonkuranse for å innhente tilbud fra flere entreprenører. Framdriften har vært litt redusert pga. corona-situasjonen, men styret har nå valgt entreprenør. Nå følger en periode med dialog og tilpassing i samarbeid med valgte entreprenør. Målet er oppstart på minst én lekeplass i løpet av høsten. Lekeplassene vil så bli fordelt på de neste to årene også, slik at man oppfyller generalforsamlingens vedtakspunkt om å ikke finansiere rehabiliteringen med lån.


Lekeplassene og tankene rundt utforming

Arbeidsgruppen har lagt vekt på å styrke områdene som sosiale samlingsplasser, samtidig som man gjør en generell opprusting av alle lekeapparater og plassene generelt.

Tegningene slik de framstår før siste revidering finner du under her. Vi understreker at det noen endringer i forkant av anbudsprosessen og at det vil bli tilpasninger i samarbeid med entreprenør.

Solborgen (Tingvegen oddetall) - En variert plass for alle aldersgrupper, med kriker og kroker og gjemmemuligheter. Samlingsplass med grill.

Brunborgen (Tingvegen partall) - En stor og luftig plass, oppdelt i mindre rom. Samlingsplass med grill og utfordring for de største barna også.

Fjøsmestervegen - en lekeplass for de minste barna 0-6. En naturlig samlingsplass på tunet. Med grill og sitteplass. Mindre asfalt, mer trivsel.

Stallmestervegen (ved gressbane) - en enkel og naturlig lekeplass. Et sted å ta lunsjen/grillpølsene. Kontakt med gressbane.